Grevinge Gospelkor

Grevinge Gospelkor synger hver mandag kl. 19.00-21.00 i Grevinge Kirke under ledelse af Maud Kofoed.

Denne sæson er der en pris på kr. 400/deltager. 

Mere information kan hentes hos Merete Løvgreen tlf. 29 84 70 99

I Grevinge Kirkes Kirke- og Kulturlade kan man hver mandag aften høre stemmer og latter og musik.

Her mødes Grevinge Gospelkor under ledelse af Maud Kofod nemlig for at øve og dygtiggøre sig – men endnu vigtigere – have et godt socialt fællesskab. Det er essensen i koret – som startede i 2017 – med midler fra en pulje til de små landsbysamfund – netop for at samle sognet og skabe et fællesskab på tværs af alder og geografi. Merete Løvgreen tog kontakt til Maud Kofod efter en koncert i Grevinge Kirke for at høre om muligheden for at starte et kor op – og det resulterede i opstarten på Grevinge Familiegospelkor.

Dengang var der 20-25 medlemmer og både børn og voksne

Grevinge Kirkes menighedsråd bakkede fra starten op om initiativet og Grevinge Kirke er nu hjemsted for koret og støtter med en pulje penge hvert år til formålet.

Efter næsten 2 års nedlukning startede sæsonen op i september 2022 og siden er det strømmet til med nye medlemmer – Maud Kofod, som har det musikalske ansvar, udtalte for sjov sidste år: ”Vi sætter et max på 100 i koret” – og det kunne måske være godt nok – men Kirke- og Kulturladen er faktisk allerede fyldt op.

Bestyrelsen har været nødsaget til at lukke for tilgangen af nye medlemmer, og der er venteliste.