Bisættelse og begravelse

Når et menneske dør, skal begravelsesmyndigheden – det vil sige sognepræsten – have besked inden for to dage.

Mange mennesker kontakter en bedemand, som kan hjælpe til med det praktiske i forbindelse med dødsfaldet og den kirkelige handling, hvis man ønsker en sådan.

Man kan enten selv kontakte præsten eller få hjælp af bedemanden og aftale dato og tid for bisættelsen eller begravelsen. Inden selve den kirkelige handling mødes præsten gerne med de pårørende for at aftale salmer og lignende.

Har man spørgsmål vedrørende gravsted, kan man kontakte graver Karina Skafte på tlf: 59 65 90 25

Spørgsmål? Kontakt sognepræst Anders Tangaa Jensen - se under "Kontakt"